Pre koho je licencia určená?

  1. Licencie NARKS sa delia na dva typy, a to na licenciu pre realitné kancelárie a osobitne licenciu pre realitných maklérov.

Testy, ktoré musí absolvovať každý subjekt, ktorý chce získať Licenciu NARKS, overujú vedomosti z platných legislatívnych predpisov SR a komplexnej realitnej činnosti. Zahrnujú oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, vrátane znalosti normy STN EN 15733: Služby realitných maklérov. Vybrané otázky mapujú všetky oblasti, ktoré by mal realitný maklér – profesionál ovládať.

DRUHY LICENCIÍ

Licencovaná realitná kancelária NARKS

  • Licencia sa získava testom odbornej spôsobilosti. Test obsahuje súbor 70 otázok zo 17 okruhov z realitnej praxe (celá databáza má zhruba 1600 otázok).
  • Vydáva sa na meno určenej zodpovednej osoby za realitnú kanceláriu
  • Je viazaná na realitnú kanceláriu.
  • Platí 5 rokov.

Cena:  89 eur, v cene je zahrnutý prístup do e-learningu a testovanie počas 6 mesiacov, vydanie licencie, zverejnenie v registri (pre viac informácií o výhodách kontaktujte narks@narks.sk)

Licencovaný realitný maklér NARKS

  • Licencia sa získava tzv. malým testom odbornej spôsobilosti. Test obsahuje súbor 35 otázok z 10 základných okruhov z realitnej praxe (celkovo 500 otázok).
  • Vydáva sa na meno makléra
  • Nie je viazaná na realitnú kanceláriu.
  • Platí 3 roky.

Cena:  49 eur, v cene je zahrnutý prístup do e-learningu a testovanie počas 6 mesiacov, vydanie licencie, zverejnenie v registri (pre viac informácií o výhodách kontaktujte narks@narks.sk)

Po úspešnom absolvovaní testu je subjekt zahrnutý do registra licencovaných subjektov NARKS. Podrobné informácie o možnostiach prípravy k licencii a vstupu do e-learningu poskytneme záujemcom prostredníctvom email. adresy narks@narks.sk.

Viac informácii aj na stránke akademia.narks.sk.
Termíny testovania NARKS na získanie licencie nájdete tu.